Giải pháp Web GIS

Hệ CSDL không gian trên nền Web
Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia1
Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia (WSSAP) được thiết kế và xây dựng nhằm quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về độ bao phủ cấp nước và vệ sinh cũng như tầm quan trọng của cấp nước và vệ sinh đến môi trường, sức khỏe và cuộc sống con người trên phạm vi toàn quốc. Với các chức năng nhập và chuyển đổi dữ liệu, quản lý dữ liệu, tổng hợp, lập báo cáo và bản đồ trực tuyến, hệ thống WSSAP hỗ trợ hoạt động đánh giá ngành thường kỳ 2 năm 1 lần cũng như giúp theo dõi các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) và Mục tiêu Phát triển Việt Nam (VDGs) về cấp nước và vệ sinh môi trường.
Trang thông tin đầu tư 2Cấp nước và Vệ sinh nông thôn

Trang thông tin đầu tư Cấp nước và Vệ sinh nông thôn được thiết kế, xây dựng và vận hành như hệ CSDL không gian trên nền Web bao gồm các chức năng thu thập dữ liệu online, chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo và bản đồ trực tuyến. Mục tiêu chính là hỗ trợ Văn phòng đối tác CN&VSNT điều phối quản lý và chia sẻ thông tin trực tuyến cho các đối tác trong nước và quốc tế về mức độ đầu tư, độ bao phủ cấp nước và vệ sinh khu vực nông thôn và hiệu quả đầu tư…

3
Hệ CSDL Sức khoẻ Môi trường quốc gia
Hệ CSDL Sức khoẻ Môi trường quốc gia (NEHD) được thiết kế để quản lý và cung cấ
p trực tuyến thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về sức khoẻ môi trường (SKMT) cho các cơ quan quản lý tương ứng ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thành. Với các chức năng nhập và cập nhật dữ liệu, quản lý dữ liệu, tổng hợp, lập báo cáo và bản đồ, hệ thống NEHD có thể cung cấp bộ chỉ số và chỉ thị SKMT để giám sát những biến động của quá trình phát triển, những áp lực, tình trạng phơi nhiễm và những tác động lên sức khoẻ con người.
Hệ CSDL phục vụ theo dõi và đánh giá hiện trạng và khả năng phòng chống cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao
 Hệ CSDL trên n4ền Web (HPAI) được thiết kế và xây dựng nhằm hỗ trợ “Chương trình chung của CPVN và các tổ chức LHQ về phòng chống cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (JP)” trong theo dõi và đánh giá hiện
trạng và khả năng phòng chống cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống hiện đang được cài đặt và vận hành trực tuyến tại http://www.ctc-cumgiacam.info.vn, bao gồm các chức năng thu thập dữ liệu cúm gia cầm online, lập bản đồ điểm dịch trực tuyến và khả năng phòng chống dịch của các địa phương… Bộ công cụ có khả năng phát triển mở rộng thành Hệ thống thông tin quốc gia về cúm gia cầm.
Bộ công cụ theo dõi tiến trình thực hiện Cam kết Hà Nội về Hiệu quả viện trợ5

 Bộ cộng cụ theo dõi HCS / PD trên nền Web (HCSTool) cho Việt Nam là một hệ ứng dụng quản lý thông tin trực tuyến phục vụ theo dõi tiến trình thực hiện Tuyên bố Pari (PD) và Cam kết Hà Nội (HCS) về hiệu quả viện trợ. Bộ công cụ HCSTool – hiện do Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ KHĐT) quản lý vận hành – được thiết kế để quản lý trực tuyến các đợt khảo sát phối hợp theo dõi HCS / PD đối với các nhà tài trợ và các cơ quan chính phủ cấp bộ ngành và địa phương. Với các chức năng trả lời phiếu điều tra trực tuyến, nhập dữ liệu, tổng hợp kết quả điều tra và các chức năng lập báo cáo, so sánh tiến độ, bộ công cụ HCSTool duy trì CSDL các chỉ số theo dõi trên nền Web và phổ biến kịp thời tiến độ thực hiện HCS / PD tới các đối tác phát triển các tổ chức xã hội dân chủ và người dân.