Giải pháp Đô thị số

Đối với các giải pháp Đô thị số, sẽ chú trọng thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin đô thị ở cấp quốc gia, cấp đô thị và từng khu đô thị đồng thời cung cấp các giải pháp địa tin học toàn diện phục vụ quản lý đô thị và hướng tới mô hình phát triển đô thị xanh, thành phố sinh thái, thành phố thông minh…

Hệ thống thông tin Phát triển Đô thị quốc gia (NUDIS) là một hệ CSDL không gian trên nền Web – được thiết kế phục vụ quản lý và cung cấp trực tuyến các thông tin tổng hợp về đô thị tại Việt Nam và các chỉ số đô thị. Phiên bản đầu tiên của hệ thống NUDIS với các chức năng tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo và bản đồ hiện đang được vận hành thử nghiệm trên mạng LAN của Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng).giai_phap_do_thi_so Bộ chỉ số đô thị Việt Nam sử dụng trong NUDIS được tham khảo từ kết quả Dự án quan trắc đô thị Việt Nam gồm 5 chủ đề chính: (1) thông tin tổng quan đô thị; (2) Vấn đề dân số và lao động; (3) Nghèo đói, nhà ở và các vấn đề xã hội; (4) Vấn đề môi trường và cơ sở hạ tầng; và (5) Vấn đề quản trị và tài chính đô thị. Người sử dụng có thể truy vấn trực tuyến thông tin của 96 đô thị (cấp thành phố và thị xã) dưới dạng hồ sơ đô thị hoặc thông tin tổng hợp – chỉ thị phát triển đô thị (ví dụ chỉ số phát triển đô thị, chỉ số hạ tầng, chỉ số vệ sinh môi trường, chỉ số kết nối, canada goose femme chỉ số lưu thông…) cho toàn quốc, vùng địa lý hoặc từng địa phương. Sản phẩm hiện đang được tiếp tục cập nhật và hoàn thiện…

  Hệ CSDL hạ tầng kỹ thuật đô thị quốc gia

Hệ CSDL GIS trên nền Web phục vụ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị & khu công nghiệp cấp quốc gia được thiết kế và phát triển trên nền công nghệ SQL Server 2005, ASP.NET kết hợp với công nghệ AJAX và giải pháp WebGIS trên nền mã nguồn mở OpenLayers. Hệ thống được thiết kế mở với các chức năng nhập và cập nhật dữ liệu, quản lý dữ liệu, tổng hợp lập co_so_du_lieu_quoc_giabáo cáo và bản đồ hạ tầng kỹ thuật đô thị… một cách trực tuyến nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng và các cơ quan địa phương lên kế hoạch, quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Trong phiên bản 2011, người sử dụng có thể truy vấn trực tuyến thông tin tổng hợp về chỉ số hạ tầng đô thị cho toàn quốc, vùng địa lý hoặc từng địa phương, NIKE AIR JORDAN 11 thông tin chi tiết về các công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị (cấp nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang… và hạ tầng khu công nghiệp) trên phạm vi toàn quốc và Hồ sơ Đô thị chi tiết của 14 đô thị (TP Phủ Lý, Việt Trì, Thái Nguyên, Canada Goose Constable Parka Vinh, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Rạch Giá, Tam Kỳ, Quảng Ngãi và TX Sông Công, Phú Thọ, Cửa Lò, Thái Hòa) dưới dạng bản đồ, ROSHE LD-1000 QS đồ thị và bảng dữ liệu. Sản phẩm hiện đang được tiếp tục cập nhật và hoàn thiện… Hệ thống thông tin đô thị
Với định hướng chuyên sâu, cần thiết kế, khảo sát thu thập dữ liệu, Parajumpers Homme Windbreaker IKE xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đô thị dựa trên công nghệ GIS cũng như xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định không gian (SDSS) phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị ở cấp chính quyền đô thị. Các sản phẩm GIS đô thị bao gồm:Hệ cơ sở dữ liệu GIS đô thị tích hợp được chuẩn hóa, AIR ZOOM ELITE 9 hoàn thiện dưới định dạng ESRI shapefile và geodatabase với bộ công cụ tìm kiếm chia sẻ thông tin không gian đô thị và hỗ trợ ra quyết định. Đã và đang được áp dụng cho:
  • Toàn bộ hệ thống đô thị (TP, TX, TT) của 4 tỉnh Nghệ An, Hà Nam, ADIDAS YEEZY BOOST 350 Phú Thọ và Thái Nguyên;
  • TP Phủ Lý, AIR FOOTSCAPE Việt Trì, Thái Nguyên, Canada Goose Calgary Jacket Vinh, Mỹ Tho, NIKE AIR ZOOM ELITE 9 Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Rạch Giá, Tam Kỳ, Quảng Ngãi và TX Sông Công, Phú Thọ, Cửa Lò, Thái Hòa;
  • Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Hà Nội).

Thông tin đô thị về cơ sở hạ tầng, nhà đất, dân cư,