Mô hình hạ tầng

123

Mô hình xử lý nước cấp

Vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe con người đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng và cấp thiết. Air Jordan 9 For Kids Nguồn nước cấp sạch và tinh khiết trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân trong cuộc sống, của các doanh nghiệp trong sản xuất….

Chi tiết
Mo_hinh_thoat_nuoc

Mô phỏng mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Ứng dụng các phần mềm tính toán,  lập mô hình nước đô thị, khả dụng, độ linh hoạt cao, tính mở, được tích hợp với hệ thống GIS, sử dụng mô hình tính toán hiệu quả ổn định và tin cậy về khoa học. Hệ thống có thể tính toán và mô phỏng toàn bộ mạng lưới nước trong…

Chi tiết
Mo Hinh GT HN

Mô hình giao thông

Nghiên cứu lập Mô hình dự báo lưu lượng giao thông bao gồm toàn bộ Thủ đô Hà Nội và có xem xét mối liên hệ giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh lân cận, các khu kinh tế trọng điểm và trên cả nước. 1-Công tác điều tra thu thập số liệu về hiện trạng giao thông Hà Nội…

Chi tiết