GIS xây dựng

acudtech-du-an-gis-19

Tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) với phân tích thứ bậc (AHP) trong đánh giá và lựa chọn đất lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt: Dự án thể hiện phương pháp phân tích, lựa chọn đất xây dựng trong quá trình lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Việc tích hợp hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System – GIS) với phương pháp phân…

Chi tiết
acudtech-ung-dung-gis-viet-nam-lao-cai-1

Ứng dụng GIS cho nhu cầu nâng cấp đô thị Thành Phố Lào Cai – Việt Nam

– Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS thí điểm cho thành phố Lào Cai từ dữ liệu thu thập được qua hoạt động điều tra/khảo sát toàn thành phố có sự tham gia của cộng đồng. Thông qua hoạt động tư vấn, Air Max Flyknit xây…

Chi tiết