GIS xây dựng

acudtech-du-an-gis-19

Tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) với phân tích thứ bậc (AHP) trong đánh giá và lựa chọn đất lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt: Dự án thể hiện phương pháp phân tích, lựa chọn đất xây dựng trong quá trình lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Việc tích hợp hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System – GIS) với phương pháp phân…

Chi tiết
acudtech-ung-dung-gis-viet-nam-lao-cai-1

Ứng dụng GIS cho nhu cầu nâng cấp đô thị Thành Phố Lào Cai – Việt Nam

– Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ tư vấn Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS thí điểm cho thành phố Lào Cai từ dữ liệu thu thập được qua hoạt động điều tra/khảo sát toàn thành phố có sự tham gia của cộng đồng. Thông qua hoạt động tư vấn, Air Max Flyknit xây…

Chi tiết
giai_phap_do_thi_so_1

Giải pháp Đô thị số

Đối với các giải pháp Đô thị số, sẽ chú trọng thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin đô thị ở cấp quốc gia, cấp đô thị và từng khu đô thị đồng thời cung cấp các giải pháp địa tin học toàn diện phục vụ quản lý đô thị và hướng tới mô hình phát…

Chi tiết
webgis

Giải pháp Web GIS

Hệ CSDL không gian trên nền Web Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia (WSSAP) được thiết kế và xây dựng nhằm quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về độ bao phủ cấp nước…

Chi tiết
1

Giải pháp phần mềm GIS

Là các giải pháp thiết kế và phát triển các giải pháp địa tin học tổng thể hoặc mô-đun tùy biến trên nền Desktop bao gồm các chức năng lập bản đồ, tích hợp dữ liệu, quản lý CSDL và phân tích khai thác thông tin dữ liệu địa không gian phục vụ các bài toán quản lý…

Chi tiết