Công nghệ xử lý nước

xu_ly_nuoc_thai

Mô hình xử lý nước thải

CỤM BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ CHẾ TẠO SẴN BẰNG COMPOSITE: BASTAFAT-F Hệ thống gồm 2 bể nối tiếp, kết hợp các quá trình xử lý cơ học và sinh học kỵ khí – hiếu khí. Bể được chế tạo sẵn bằng nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP). Hệ thống được trang bị bơm nước…

Chi tiết